Meidän majamme

Keruu metsästysseurojen majoista

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Metsästäjäliitto aloittavat metsästysseurojen majojen historian tallennus- ja perinteenkeruun. Keruu on kohdennettu kaikille Suomessa toimiville metsästysseuroille, jotta ne nimeäisivät henkilön vastaamaan keruuseen. Myös lakkautettujen seurojen osalta toivotaan vastauksia seuran entisiltä jäseniltä.

Meidän majamme - keruu metsästysseurojen majoista

Topenon Erän hirviseurue metsästysmajansa edessä 1994. Kuva: Timo Syrjänen/Suomen Metsästysmuseo.

Keruuprojektin tarkoitus on innostaa metsästysseuroja muistelemaan ja selvittämään majojensa historiaa ja toimittamaan tämä tieto Metsästysmuseolle. Muistelun helpottamiseksi on koottu sähköinen vastauslomake, johon voi kirjata tärkeitä perustietoja. Näitä ovat muun muassa majan sijainti, rakennusaika, rakentajat ja majan sisustus. Lisäksi halutaan tietoa majan käyttötarkoituksesta, toimiiko se pääasiassa metsästysseuran kokouspaikkana vai järjestetäänkö siellä myös juhlia, hirvipeijaisia, seuran jäsenten syntymäpäiviä tai muita tilaisuuksia. Kiinnostavaa on myös saada tietoa majan ylläpidosta, pihatöiden tekemisestä, siivouksesta ja esimerkiksi polttopuiden hankinnasta. Toimiiko joku seuran jäsenistä majan isäntänä? Entä missä mahtaa sijaita maamme vanhin metsästysmaja?

Valokuvat majasta, sen rakentamisesta, kunnostamisesta ja käytöstä ovat tärkeitä. Museo on myös kiinnostunut majojen pohjapiirroksista. Digitaaliset kuvat voi lähettää sähköisesti museon kotisivuilta löytyvän erillisen kuvalomakkeen kautta. Museo ottaa vastaan myös postitse toimitettuja cd:lle tai muistitikulle tallennettuja kuvia sekä paperikuvia ja dioja. Samoin pohjapiirroksia otetaan vastaan myös sähköisenä tai paperikopiona.

Kerättävä materiaali tallennetaan museon arkistoon ja sitä voidaan käyttää tutkimuskäytössä sekä museon näyttely- ja julkaisukäytössä. Jahti-lehti julkaisee keruun edistyessä joitakin koosteita ja mahdollisia tarinoita metsästysmajojen historiasta. tulostaa postitettavan lomakkeen.

Kysymyksiin vastaa Metsästysmuseon arkisto.
Arkiston yhteystiedot löydät täältä.

Sähköiseen vastauslomakeeseen

Sähköiseen kuvalomakeeseen

Tulostettava vastauslomake (pdf)

Paperivastaukset ja postitse toimitettavat valokuvat voi lähettää osoitteeseen:

Pekka Allonen
Suomen Metsästysmuseo
Tehtaankatu 23 A
11910 Riihimäki

 

 

Museokauppa
Keruut
Käpälän jälkiä -uutiskirje
Museoyhdistykseen jäseneksi
Suomen Metsästysmuseo Facebook Suomen Metsästysmuseo LinkedIn TM

Kantapuu