Karjalaisii erätarinoi kerruu

Eräperinteen muistitiedon keruu 1.4.2015–31.3.2016

Suomen Metsästysmuseo ja Karjalan Liitto järjestävät luovutetun Karjalan eräperinteen keruun, jossa kootaan talteen vielä tavoitettavissa oleva tieto luovutetun Karjalan metsästäjistä ja kalastajista, metsästysoloista sekä metsästys- ja kalastustavoista. Keruun suojelijana toimii Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Karhunkaato Näätäjoella 1929.

Karhunkaato Näätäjoella vuonna 1929. Kuva: Suomen Metsästysmuseo.

Karjalalla on vankka asema suomalaisessa eräperinteessä ja eränkäynnin historiassa. Karjalaiset olivat maankuuluja eränkävijöinä, kuten Vornasen veljekset ja runonlaulajinakin tunnetut Shemeikat. Laatokka ja Suomenlahti antoivat kalaa sekä myös mahdollisuuden hylkeenpyyntiin. Keruu on kaikille avoin. Keruun tueksi on perustettu myös Facebook-ryhmä Karjalaisii erätarinoi kerruu.

Tulosta keruuesite täältä (pdf)!

 


VASTAUSOHJEET

Esimerkkejä kiinnostavista aiheista:

Entisajan ansapolut eli puutikot, teeren pyynti kahalla, ketun pyynti käpälälaudalla, susien pyynti susiverkoilla, unohtumattomat jahdit ja kalastusmatkat, riistaeläinten esiintymistiheys, muistot ja tarinat tunnetuista metsästäjistä ja kalastajista, metsästysseuratoiminta, salametsästys, metsästys- ja kalastustaiat, jahtilaulut, jahtiryypyt, peijaiset, lasten eräleikit, riistakauppa, pyssysepät, kuvaukset kalastuksesta eri pyyntitavoilla eli ongella, verkoilla, "suipuilla" eli merroilla, rysillä, pitkäsiimalla, haavilla ja nuotalla, talvikalastus, riista- ja kalaruokien valmistus, hylkeenpyynti Laatokalla ja Suomenlahdella, kalastusveneet ja niiden tekijät.

Nämä aiheet ovat ohjeellisia ja tarkoitettu muistin virkistykseksi. Ne eivät mitenkään sido kirjoittajaa. Muistitietoa voi lähettää kaikesta karjalaiseen metsästykseen ja kalastukseen liittyvästä. Otamme vastaan muistitietoa sekä kirjallisessa muodossa että haastatteluina. Lisäksi otamme vastaan valokuvia. Vastaaja voi haastatella esim. vanhempiaan, isovanhempia tai sukulaisia. Vastaus voi koostua perheen tai suvun piirissä kulkeneesta muistitiedosta. Meihin voi myös ottaa yhteyttä ja pyytää tekemään haastattelun, joita teemme mahdollisuuksiemme mukaan.

Kirjalliset vastaukset

Vastaus on vapaamuotoinen. Kirjoita omalla tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Sisältö on tärkeä, ei tyyli tai oikeinkirjoitus. Kirjoita alkuun taustatietosi: Koko nimi, ammatti (myös entiset, huomaa: "eläkeläinen" ei ole ammatti) ja koulutus, syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite. Jos olet kuullut asian joltain toiselta, esim. vanhemmiltasi, ilmoita myös kertojasta vastaavat tiedot. Kirjoita vain paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä.

Valokuvat

Museo ottaa mielellään vastaan myös valokuvia. Halutessasi palautamme alkuperäiset kuvat. Kirjoita lähettämistäsi valokuvista tai negatiiveista erilliselle paperille (ei kuviin) seuraavat tiedot: Kuvausaika ja -paikka, kuvaaja, mitä kuva esittää ja keitä henkilöitä siinä on. Digikuvat tulee lähettää cd:llä, muulla tallennusvälineellä tai Metsästysmuseon kotisivuille sijoitetulla erillisellä kuvalomakkeella. Lähetettävien kuvien suosituskoko on A4 ja resoluutio 300 dpi.

Haastattelut

Äänittämiseen käyvät erilaiset digitaaliset sanelukoneet ja nauhurit. Lue alkuun haastattelun aihe KARJALAISII ERÄTARINOI KERRUU, haastattelun aika ja paikka, haastattelijan nimi, ammatti (myös entiset) ja koulutus, syntymäaika ja -paikka. Ilmoita haastateltavasta samat tiedot, syntymäpaikka mielellään sekä kunnan että kylän tarkkuudella. Liitä mukaan yhteystietosi ja haastateltavien yhteystiedot.

Palkinnot

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Suomen Metsästysmuseon ja Karjalan Liiton lahjoittamia kirja- ja esinepalkintoja.

Lähetä vastauksesi 31.3.2016 mennessä sähköisesti:

Sähköinen vastauslomake

Sähköinen kuvien lähetyslomake

Postitse:

Suomen Metsästysmuseo
Tehtaankatu 23 A
11910 Riihimäki

Sähköpostitse:

Lisää kuoreen tai sähköpostin aihekenttään "Karjalan eräperinne". Haastattelun voi lähettää cd:llä tai muistitikulla.

Emme palauta kirjoituksia emmekä tallenteita, joten kopioi ne itsellesi halutessasi.

Käyttö- ja julkaisuoikeuslupa

Suomen Metsästysmuseolla ja Karjalan Liitolla on saapuneeseen aineistoon julkaisuoikeus. Erillisiä tekijänpalkkioita ei makseta. Vastaajan antamat tiedot voidaan julkaista nimettömänä ja ilman vastauksessa mainittuja henkilönimiä. Halutessaan vastaaja voi myös osittain tai kokonaan kieltää aineistonsa julkaisun ja luovuttaa sen talletettavaksi arkistoon vain tutkimuskäyttöön. Liitä vastauksesi alkuun allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto voidaan arkistoida nimelläsi Suomen Metsästysmuseon arkistoon sekä mahdolliset haluamasi käyttörajoitukset. Äänitettä lähetettäessä suostumus yhteystietoineen tulee liittää oheen erilliselle paperille.

Keruuta koskeviin kysymyksiin vastaa:

Amanuenssi Pekka Allonen.

p. 019 723 751 tai 045 170 1585

 

Museokauppa
Keruut
Käpälän jälkiä -uutiskirje
Museoyhdistykseen jäseneksi
Suomen Metsästysmuseo Facebook Suomen Metsästysmuseo LinkedIn TM

Kantapuu

Karjalan liiton ja Kuparsaaren metsästysseuran logot