Finlands Jaktmuseum


Finlands Jaktmuseum

Finlands Jaktmuseum samlar, deponerar och ställar ut föremål med anknytning till jakt bedriver det även forskning, erbjuder tjänster och fungerar som ett infocenter inom sitt verksamhetsområde. Museets samlingar, bibliotek, arkiv och fotoarkiv står till forskarnas förfogande.

En basutställning av Finlands Jaktmuseum ger en översikt av den finska jaktens tiotusenåriga historia – den berättar on jaktens utveckling från att ha varit en viktig näring fram till våra dagars fritidsintresse. Utställningen visar bl.a. hur en jägare slog läger under stenåldern och hur man har bedrivit säljakt, drevjakt på skogsren och pälshandel. Museets basutställning presenterar också fångstredskap som använts under olika tider – ändra från stenålder fram till våra dagar.

Finlads Jaktmuseum basutställning

En basutställning av Finlands Jaktmuseum.

En helt egen intressant helhet bildar de vid jakt använda eldvapnen. Här finns vapen från mynningsladdade flintlåsstudsare till moderna jaktvapen. Naturligtvis presenteras ocksä våra viktigaste viltarter.

Historia

Finlands Jaktmuseum grundades av Finlands Jägarförbund år 1930. Museet öppnades ändå först år 1972 i Borgå. Till en ny museibyggnad byggd av Riihimäki stad flyttade museet på våren 1990. För museets verksamhet ansvarar Finlands Jaktmuseum ry. Museiverksamheten finanseras huvudsakligen med jaktkorttillgångar.

 

Kantapuu